European-Chinese Pro Bridge Challenge II

Bridge Base Online, May 18 - 29, 2020

Results produced by bridgeresults.org


  Results of round:
 
BUTLER
 
Board details of segment:

China Mixed II
Rnd Opponent IMPs Adj VPs Total VPs Ranking
You Opp You Opp You Opp
1
Russia
13 55 1.67 18.33 1.67 5
2
Lithuania
34 31 10.91 9.09 12.58 5
3
Netherlands
11 38 3.74 16.26 16.32 5
4
Pepsi
27 73 1.23 18.77 17.55 5
5
Israel
21 27 8.24 11.76 25.79 5
Players
Tian Wei
Li Zhenhe
Wang Ping
Sun Xudong
Liu Yunqing
Sun Gang
Zhang Yongge
Dong Chunhui
Shi Bin