European-Chinese Pro Bridge Challenge II

Bridge Base Online, May 18 - 29, 2020

Results produced by bridgeresults.org


  Results of round:
 
BUTLER
 
Board details of segment:


Scores of segment  9
1
     DLR: N   VUL: None
  10632 
  AJ 
  Q87 
  J1083 
 AKQ8
 N 
W1E
 S 
 J974
 85 K1076
 A32 KJ
 AQ96 K52
  5  
  Q9432  
  109654  
  74  
 NT
N----------
S----------
E56325
W56325
minimax:
6 W, -980
 
TABLE TEAM IMP ROOM NS EW CONT OL +/- SCORE Butler
1
Pepsi
  Open Michal Nowosadzki
Jacek Kalita
Liang Yixiong
Shen Xiaonong
 4 W
J 1 -450  -0.7 
China Senior
6  Closed Lin Rongqiang
Tao Jianhua
Marcin Lesniewski
Jacek Pszczola
 2NT W
J 3 -210  5.4 
2
Netherlands
  Open Maarten Schollaardt
Merijn Groenenboom
Poon Hua
Jack Zhao
 3NT E
2 2 -460  -0.7 
Zhejiang Qiantang
  Closed Chen Gang
Qian Jinsong
Berend van den Bos
Joris van Lankveld
 4 E
7 1 -450  -0.7 
3
Israel
  Open Ilan Herbst
Ophir Herbst
Liu Yunqing
Sun Gang
 4 W
J 1 -450  -0.7 
China Mixed II
11  Closed Li Zhenhe
Tian Wei
Alon Birman
Dror Padon
 6 E
2 -1      +50 10.8 
4
Russia
  Open Yury Khuppenen
Vadim Kholomeev
Wang Wenfei
Sun Shaolin
 4 W
J 1 -450  -0.7 
Geely Auto
  Closed Shi Haojun
Chen Yunlong
Anna Gulevich
Andrey Gromov
 4 W
J 1 -450  -0.7 
5
Lithuania
  Open Vytautas Vainikonis
Wojciech Olanski
Zhang Wei
Wu Yuwei
 6 E
6 = -980  -11.6 
Zhejiang Jinjiang
11  Closed He Wenjiong
Wang Yuanwei
Jerzy Skrzypczak
Boguslaw Gierulski
 4 E
2 1 -450  -0.7