European-Chinese Pro Bridge Challenge II

Bridge Base Online, May 18 - 29, 2020

Results produced by bridgeresults.org


  Results of round:
 
BUTLER
 
Board details of segment:


Scores of segment  7
1
     DLR: N   VUL: None
  K982 
  2 
  J108643 
  A5 
 1043
 N 
W1E
 S 
 A7
 A853 KJ109
 AKQ 9
 1062 KQJ984
  QJ65  
  Q764  
  752  
  73  
 NT
N------1--
S------1--
E315--6
W315--6
minimax:
6 E, -920
 
TABLE TEAM IMP ROOM NS EW CONT OL +/- SCORE Butler
1
Pepsi
11  Open Michal Nowosadzki
Jacek Kalita
Wang Ping
Sun Xudong
 5 E
J -2    +100 11.0 
China Mixed II
  Closed Li Zhenhe
Tian Wei
Marcin Lesniewski
Jacek Pszczola
 4 W
2 2 -480  -2.2 
2
Netherlands
2  Open Maarten Schollaardt
Merijn Groenenboom
Shen Mingkun
Sun Ming
 4 E
Q = -420  -0.2 
China Senior
  Closed Lin Rongqiang
Tao Jianhua
Bob Drijver
Bart Nab
 4 W
J 2 -480  -2.2 
3
Israel
1  Open Ilan Herbst
Ophir Herbst
Wang Wenfei
Sun Shaolin
 4 E
5 1 -450  -1.2 
Geely Auto
  Closed Gui Shengyue
Wang Liping
Amir Levin
Joseph Roll
 4 E
2 2 -480  -2.2 
4
Russia
  Open Yury Khokhlov
Alex Dubinin
Xia Jianqiang
Cong Jie
 4 E
5 2 -480  -2.2 
Zhejiang Jinjiang
2  Closed Tian Weiqiang
Wang Wenyi
Anna Gulevich
Andrey Gromov
 4 E
Q = -420  -0.2 
5
Lithuania
  Open Vytautas Vainikonis
Wojciech Olanski
Poon Hua
Jack Zhao
 4 E
Q = -420  -0.2 
Zhejiang Qiantang
  Closed Simon de Wijs
Zhao Chen
Jerzy Skrzypczak
Boguslaw Gierulski
 4 E
Q = -420  -0.2