European-Chinese Pro Bridge Challenge II

Bridge Base Online, May 18 - 29, 2020

Results produced by bridgeresults.org


  Results of round:
 
BUTLER
 
Board details of segment:


Netherlands
VS
Zhejiang Jinjiang
 
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
 NS: Maarten Schollaardt - Merijn Groenenboom    NS: He Wenjiong - Wang Yuanwei  
 EW: Tian Weiqiang - Wang Wenyi    EW: Bob Drijver - Bart Nab  

CONT LEAD TR SCORE Butler BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler HOME AWAY
 4N
7 +1     +450 2.9 1
 4N
K =     +420 1.9 1  
 4S
Q +1     +650 4.3 2
 4S
6 +1     +650 4.3 - -
 1NT S
5 =       +90 2.0 3
 3N
T -1 -50  -2.4 4  
 4N
Q -3 -300  -5.1 4
 4N
Q -2 -200  -2.6   3
 2N
K -1 -100  -4.7 5
 3W
6 -3     +150 1.8   6
 3NT N
K +1     +430 0.6 6
 3NT N
K =     +400 -0.6 1  
 6W
Q = -1430  -4.3 7
 6W
Q = -1430  -4.3 - -
 6W
K = -920  -3.4 8
 6W
K = -920  -3.4 - -
Round 2 - Segment 1 Seg 1: 6 9Netherlands
VS
Zhejiang Jinjiang
 
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
 NS: Maarten Schollaardt - Merijn Groenenboom    NS: He Wenjiong - Wang Yuanwei  
 EW: Tian Weiqiang - Wang Wenyi    EW: Bob Drijver - Bart Nab  

CONT LEAD TR SCORE Butler BRD # CONT LEAD TR SCORE Butler HOME AWAY
 2W
7 +1 -140  -2.1 9
 3W
7 +1 -170  -3.1 1  
 2E
Q = -110  0.6 10
 2E
5 = -110  0.6 - -
 6N
K -1 -50  -8.3 11
 4N
K +1     +450 3.7   11
 3NT S
6 +2     +660 1.7 12
 4xE
K -4     +800 5.3   4
 4W
T +2 -680  -0.4 13
 4W
T +1 -650  0.7   1
 1NT N
5 +1     +120 1.0 14
 2N
5 -3 -150  -6.4 7  
 3N
T -1 -100  -0.1 15
 1NT W
5 = -90  0.1 - -
 4E
8 = -620  -8.1 16
 4E
9 = -620  -8.1 - -
Round 2 - Segment 2 Seg 2: 8 16
IMPs: 14 25
VP: 6.96 13.04