Results of round:
Scores of round:

Resuls of round 4

SCORES of round 4

Tbl Home Team Visiting Team IMPs Adj VPs
Home Visit Home Visit Home Visit
1
SMOOTH OPERATORS
KARPATHIA M.
5 20 4.77 15.23
2
NEMESIS
ALON
22 25 8.73 11.27
3
ZUR
CLASS
24 5 16.23 3.77
4
POLA
E.C.K.
23 20 11.27 8.73
5
AYIOS ANDREAS
STALO
5 16 5.91 14.09
6
BLASS
LEA
6 20 5.04 14.96
7
LIONS
PENN
13 33 3.54 16.46
8
VAN DER GAAST
LEONIDOU
35 1 18.97 1.03
9
LEBEL
DMITRIEVA
34 0 10.00 0.00
10
AYIA NAPA
LEBEL
0 23 0.00 10.00
11
DMITRIEVA
AYIA NAPA
1 18 0.51 9.49
Ranking after round 4
rk team VPs
1
KARPATHIA M.
62.87
2
ZUR
55.89
3
SMOOTH OPERATORS
52.86
4
ALON
50.95
5
NEMESIS
49.40
6
STALO
47.66
7
POLA
46.45
8
VAN DER GAAST
42.16
9
E.C.K.
41.91
10
LEBEL
41.49
11
CLASS
39.74
12
PENN
39.36
13
LEA
38.26
14
AYIOS ANDREAS
34.20
15
BLASS
30.40
16
LIONS
28.71
17
AYIA NAPA
26.97
18
LEONIDOU
19.82
19
DMITRIEVA
10.90