DSS VS Optimisti  
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
        NS: M. Romanovska - J. Ilzins           NS: M. Purgailis - A. Malinskis  
        EW: J. Romanovskis - D. Uljanovs           EW: K. Rubins - M. Lorencs  

CONT BY LEAD TR SCORE BRD # CONT BY LEAD TR SCORE HOME AWAY
2 W 2 -1     +100 25 1NT S 2 =       +90 - -
3NT S 4 +2     +660 26 3NT N 3 +3     +690   1
4 W 9 -3     +150 27 2NT N 3 -2 -100  6  
2 W A -1       +50 28 2 W 6 -2     +100   2
4 W 5 -1     +100 29 4 W 8 -1     +100 - -
5 E A = -400  30 4x S 3 -2 -300    3
4 W Q -1       +50 31 4x N K -1 -200  6  
1NT N J +2     +150 32 3NT N J -1 -50  5  
4 N 8 -1 -50  1 3NT N 3 -1 -50  - -
3NT N 5 =     +600 2 3NT N 6 +2     +660   2
2 S 2 +1     +140 3 3 N 6 +1     +130 - -
1NT E K -1     +100 4 5x E K -2     +500   9
ROUND 6. SEGMENT 1 IMP's: 17 17DSS VS Optimisti  
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
        NS: M. Romanovska - J. Ilzins           NS: J. Romanovskis - D. Uljanovs  
        EW: M. Purgailis - A. Malinskis           EW: K. Rubins - M. Lorencs  

CONT BY LEAD TR SCORE BRD # CONT BY LEAD TR SCORE HOME AWAY
2 N K +1     +140 5 2 N K +2     +170   1
3 E 7 = -110  6 3NT E K +1 -630  11  
4 N 4 +1     +650 7 3NT N 4 +2     +660 - -
3 E A -1       +50 8 3 E J -1       +50 - -
4 E 5 = -620  9 3 S A +1     +130   13
4 S A -1 -100  10 2 S A +1     +140   6
3NT S 6 +2     +460 11 6 S 7 =     +920   10
4 S 4 -1 -100  12 4 E K = -130  1  
4 W 9 +1 -650  13 4 W 9 = -620    1
2 N 6 =     +110 14 2 N 2 =     +110 - -
3NT W 5 +2 -460  15 3NT E 9 +2 -460  - -
2 E 5 = -90  16 4x N 2 -3 -500  9  
ROUND 6. SEGMENT 2 IMP's: 21 31
BEFORE: 17 17
TOTAL: 38 48
VP: 7.67 12.33

To see a team roster click on the team name.
To see a hand record click on the board number.